Video 2

Bekijk de handige Rainbow Loom instructievideo’s.

 1. Single Chain Bracelet
 2. Diamond Bracelet
 3. Diamond Ridge Bracelet
 4. Honeycomb Bracelet
 5. Single Rhombug Bracelet
 6. Triangle Bracelet
 7. Speckled Rhombus Bracelet
 8. Diamond Trio Bracelet
 9. Spiral Bracelet
 10. Bead Ladder Bracelet
 11. Triple Single Backpack Tag

Intermediate

 1. Taffy Twist Bracelet
 2. Double Bead Ladder Bracelet
 3. Rainbow Ladder Bracelet
 4. Zippy Chain Bracelet
 5. Holiday Bracelet
 6. Liberty Twist Bracelet
 7. Team Spirit Bracelet
 8. Double Forward Rhombus
 9. Double Rearward Rhombus
 10. Tulip Tower Bracelet
 11. Crossed Hexagon Ring
 12. Butterfly Blossom Ring
 13. Sweetheart Bracelet
 14. Heart Bracelet
 15. Serpentine Bracelet
 16. Butterfly Blossoms Bracelet
 17. Diamond with Rings Bracelet
 18. Triple Single with Rings
 19. Raindrops Bracelet
 20. The Rectangle Bracelet
 21. Rose Garden Bracelet
 22. Upsy Daisy Twistzy Wistzy

Advanced

 1. Zig Zag Bracelet
 2. Starfish Bracelet
 3. Twistzy Wistzy Bracelet
 4. Ladybug Bracelet
 5. Honey Bee Bracelet
 6. Star Burst Bracelet
 7. Flower Power Bracelet
 8. Rainbow Blooms Bracelet
 9. Rainbow Bloom Charm
 10. Carnation Bracelet
 11. Bird of Paradise Bracelet
 12. Delta Wing Bracelet
 13. Totem Pole Bracelet
 14. Fen’s Fantastic Bracelet
 15. Feather Bracelet
 16. Confetti Criss-Cross
 17. Hibiscus Bracelet